Svenska

CC Nyman Consulting  erbjuder rådgivning och konkret hjälp inom företagsutveckling och internationalisering. Vi erbjuder olika tjänster som krävs för att etablera ett företag, dess produkter, tjänster eller idéer på nya marknader, eller att växa på en befintlig marknad.

Tillsammans med våra kunder bygger vi en konkurrenskraftig bas för framgångsrik tillväxt på internationella marknader.

Vår service består av konsultering, skolning och projektledning. Våra tjänster består av bl.a.

Företagsanalys

Internationaliseringsstrategi

Etablera närvaro

Befästa och utveckla internationella affärsverksamheten

Geografiskt har vi stark kompetens inom Norden, Nord-Amerika och Väst-Europa.

CC Nyman Consulting  erbjuder även etableringstjänster för utländska företag som önskar etablera sig in Finland.

CC Nyman Consulting  betjänar på svenska, finska, norska och engelska.

Ta gärna kontakt så berättar vi mera om hur vi kan hjälpa just ert företag med internationaliseringen!